История храма

Видео-материал телеканала «Беларусь-3» о истории зембинского храма

Святары:

Геркулан Лаўроўскі (1844–?)

Канстанцін Мікалаевіч Шафаловіч (1908–1915);

Канстанцін Дзянісавіч Радзівіновіч (1915–1932);

Дзімітры Флегонтавіч Знаменскі (1942–1943);

Аляксандр Рыгоравіч Пачэпка (1991–1996);

Анатолій Лашкевіч (1996–2005);

Іаан Мірановіч (2005–2009);

Андрэй Капульцэвіч (с 2009-га па цяперашні час).

 

Са звестак пра царкоўнаслужыцеляў:

Псаломшчык з 1868 г. Рыгор Сулкоўскі,

з 1901 г. — Андрэй Тарасевіч,

з 11 лютага 1933 г. па 1935 г. — Іаан Измер.

 

Час заснавання царквы ў Зембіне невядомы. Найбольш старое пісьмовае сведчанне пра яе адносіцца да 1682 года. На той час гэта быў уніяцкі храм, які быў прыпісаны да прыхода царквы ў Кіміі. Зембінская царква на той час ні свайго святара, ні ўласных земляў не мела. Вернікаў у пасяленні тады было вельмі мала. Гэта (і тое, што храм у Зембіне не быў у той час прыходскім) можа быць патлумачана найперш цяжкімі наступствамі вайны, якая скончылася ўсяго 15 год таму.

Калі царква ў Зембіне стала прыходскай, нам невядома. Вядома, што ў 1752 годзе яна ўжо мела такі статус. Гэта была царква Святой Троіцы. Знаходзілася яна ў цэнтры мястэчка. Вядомы згадванні гэтай царквы і ў шэрагу іншых дакументаў другой паловы ХVІІІ стагоддзя.

Па стане на 1806 год прыход зембінскага храма меў філіі ў Вялікай Трасцяніцы, Касцюках і Любчы.

У 1807 годзе царква ў Зембіне згарэла. З улікам таго, што на той момант ужо склад жыхароў мястэчка значна адрозніваўся ад былога (значную частку яго жыхароў складалі яўрэі), новая ўніяцкая царква была пабудавана ў 1811 годзе ў іншым месцы (там, дзе стаіць зараз цагляная праваслаўная царква). Грошы на яе пабудову фундаваў мясцовы памешчык Францішак Сержпутоўскі. Новы храм быў асвечаны як царква Архангела Міхаіла. Яна была зроблена з драўляных брусоў, пакрыта гонтай.

 

Время основания церкви в Зембине неизвестно.

В «Описании церквей и приходов Минской епархии» за 1879 г. сообщается: «Церковь существовала здесь ранее 1752 г. … находилась в центре местечка».

Деревянная униатская церковь Святой Троицы, построенная между 1783–1800 гг., сгорела в 1807 г. Известно, что в 1809 г. на окраине местечка возведена новая деревянная церковь, освященная в честь святого Архистратига Михаила.

В «Историко-статистическом описании Минской епархии», составленном ректором Минской духовной семинарии, архимандритом Николаем в 1864 г., читаем, что в местечке Зембин Борисовского уезда имеется деревянная Свято-Михайловская церковь 5-го класса, 1811 г. постройки на месте сгоревшей. Основателем являлся помещик Франц Сержпутовский. Штатное годичное жалование причта составляло 236 рублей. При церкви имелось до 60 десятин земли усадебной, пахотной и сенокосной. Благотворителями храма были господа Ратомские. Прихожан свыше 1 000 душ, из них мужского пола — 530 душ и женского пола — 590 душ.

Зембинскому храму также принадлежали деревянные церкви: Предтеченская — в Любче, Димитриевская — в Костюках.

Согласно историческому документу за 1879 г. «Описание церквей и приходов Минской епархии», составленному по официально затребованным от причтов сведениям, известно, что в то время настоятелем Зембинской деревянной церкви святого Архангела Михаила являлся священник Геркулан Лавровский, который служил с 1844 г.

У лістападзе 1812 года (пасля вызвалення тутэйшых земляў) царква ў Зембіне была разрабавана казакамі данскога корпуса, якія праходзілі праз край услед за арміяй Напалеона.

Па стане на 1816 год прыход зембінскай уніяцкай царквы Архангела Міхаіла складаўся з 1038 прыхаджан, меў філію ў Любчы. У 1825 годзе ў прыходзе ўжо згадваецца дзве філіі. Да прыхода ў той час адносілася 16 пасяленняў.

У 1839 годзе пасля касавання ўніі царква ў Зембіне становіцца праваслаўнай. У 1840 годзе за кошт прыхаджан быў зроблены яе рамонт – храм быў ашаляваны, перакрыты яго дах.

У 1858 годзе пры царкве ў Зембіне пачынае працаваць царкоўна-прыходская школа. Па стане на 1860 год у ёй быў адзін настаўнік, вучылася сем хлопчыкаў і дзве дзяўчынкі. На той час школа мела чатыры выпускнікі, трое дзетак не змаглі атрымаць у ёй адукацыю – па нейкай прычыне пакінулі навучальную ўстанову.

У 1862 годзе Міхайлаўская царква ў Зембіне значна перабудоўваецца. У 1882 годзе пасля пажару ў ёй зноў быў зроблены рамонт.

У ХІХ стагоддзі амаль усе прыхаджане зембінскага храма жылі па-за межамі мястэчка. Так, па стане на 1862 год у Зембіне было ўсяго дзевяць падворкаў яго прыхаджан, у якіх жыло 69 чалавек. На той момант прыход меў прыпісныя капліцы ў Любчы і Касцюках. У 1864 годзе царквы мела 1120 прыхаджан.

У 1900 годзе стары храм у Зембіне згарэў. У 1903-1904 гадах на тым самым месцы ўзводзіцца новая цагляная царква, якая была асвечаны ў 1908 годзе. Адразу пасля яе ўзвядзення былі пабудаваны драўляныя дамы для святара і дзякана. Абодвы будынкі захаваліся да нашых дзён.

С начала 60-х гг. XIX в. в Минской епархии церковно-приходские школы начали создаваться по благословению преосвященного Михаила (Голубовича). В это время подобные школы появились и в Борисовском уезде. В 1863 г. открылась церковно-приходская школа в д. Мстиж (36 учащихся), в 1864 г. — в Зембине (37 учащихся). Обучение в этих школах гармонично и неразрывно сочеталось с воспитанием в духе Православия. Преподавали Закон Божий, русскую и церковную грамоту, духовное пение и арифметику. В воскресные и праздничные дни ученики организованно посещали церковь.

3 мая 1860 г. во время осмотра церквей Борисовского уезда каменский приход посетил архиепископ Минский и Бобруйский Михаил (Голубович). Проезд владыки Михаила через местечко из Зембина в Плещеницы и его знакомство с каменской паствой стали одним из запоминающихся событий в летописи каменской церкви[1].

Земли усадебной, пахотной и сенокосной около 60 десятин. Церковных крестьян мужчин и женщин поровну всего 14 душ. Прихожан — 1 251 человек. Храму принадлежали две церкви: Благовещенская, деревянная, в Буденичах, построенная помещиком Иосифом Слизенем, и Скоплине (ныне Скуплино). В 1869 г. деревянная церковь в Зембине капитально отремонтирована, обнаруженные в фонде «Церковно-строительного присутствия» Национального архива Республики Беларусь чертежи и описание церковного здания по состоянию на 1862 г. позволяют представить, как выглядела зембинская церковь, существовавшая до начала XX в.: прямоугольное в плане здание имело притвор и выступавшую апсиду; над крышей возвышалась завершающаяся куполами башня-колокольня, расположенная со стороны главного фасада; и небольшая башенка с глухим куполом — в середине церковного здания. Окна были расположены в один ряд, имелось две двери. Снаружи здание было покрашено масляной краской.

Псаломщиком с 1868 г. был Григорий Сулковский.

Известно, что Свято-Михайловская церковь была сильно повреждена пожаром 24 июня 1882 г., но после ремонта освящена Борисовским благочинным протоиереем Пастернацким 12 сентября 1882 г.

21 мая 1900 г. православную общину местечка Зембин вновь постигло несчастье: во время пожара церковь уничтожена огнем. Майский пожар 1900 г. не оставил надежды на сохранение старого здания, поэтому возник вопрос о строительстве новой приходской церкви.

Из «Историко-статистической книжки Минской епархии», Минск, 1903.

М. Зембин, от губ. г. 80 в., от уездн. г. 24 в. Церковь Михайловская, сгорела в 1900 г.; к ней принадл. 1 прип. и 1 кладб. дер. церкви. Приход сост. из 14 селений; прихожан 1034 м., 963 ж. Церковной земли 56 дес., 2280 кв. с. Из причтовых построек им. только дом для священника.

Камень с надписью об основании храма святого Архангела Михаила
Камень с надписью об основании храма святого Архангела Михаила

Автором проекта новой церкви был назначен минский епархиальный архитектор Виктор Струев (род. в 1864 г.). Несмотря на то, что проект церкви и разрешение на ее постройку датированы 1901 г., закладка церковного здания состоялось лишь в июле 1903 г. Этот вывод можно сделать на основании текста телеграммы, адресованной Его Преосвященству. В ней содержится просьба разрешить закладку фундамента новой зембинской церкви. Разрешение было дано, и началось строительство церкви. Это видно из содержания «Приходно-расходных книг Свято-Михайловской церкви» первого десятилетия XX в.

Историко-археологическим документом, проливающим свет на время строительства храма, можно считать и один из тесанных фундаментных камней, обнаруженный в начале 2014 г. при реставрационных работах настоятелем протоиереем Андреем Капульцевичем. Дословно надпись на камне гласит: «Святый храм построен при священнике Костантине Шафаловиче 1904 г.». Можно также предположить, что данный фундаментный камень является закладным, тогда начало строительства церкви необходимо относить к 1904 г.

Сначала работы велись медленно, лишь в 1907–1908 гг. строительные мероприятия активизировались, не прекращались даже после освящения церкви 19 октября 1908 г. настоятелем Свято-Воскресенского собора г. Борисова протоиереем Николаем Фалевичем.

В «Памятной книжке Минской губернии» первым настоятелем освященного в 1908 г. каменного храма святого Архистратига Михаила местечка Зембин называется отец Константин Николаевич Шафалович, который, скорее всего, служил еще и в старой деревянной церкви до пожара 1900 г. Известно, что он являлся потомственным дворянином, окончил Минскую духовную семинарию и был рукоположен во священники в 1868 г. Из этого же источника мы узнаем, что псаломщиком с 1901 г. был Андрей Тарасевич.

В 1909 г. работы по устройству церкви продолжались: велась реставрация старых икон, поврежденных во время пожара, завершались столярные работы. В 1910 г. «мастер-иконостасчик Ермолович за делание и доставку согласно условию» иконостаса получил 190 руб., а также 25 руб. за «делание херувимом над местными иконами и киотом святого Архистратига Михаила».

В «Страховой оценке Архистратига-Михайловской церкви в м. Зембине» за 1910 г. имеется описание храма, а также других принадлежащих ей строений. Поскольку это одно из наиболее полных описаний исследуемого строения, считаем возможным привести довольно значительную цитату из документов: «…Архистратиго-Михайловская церковь кирпичная, на каменном фундаменте, снаружи и внутри оштукатурена и покрашена известковой краской, покрыта оцинкованным железом, пол цементный. Длина церкви, считая и колокольню — 45 арш.; на церкви имеются 2 большие главы, больших окон 21 шт., малых — 8 шт.; дверей наружных 3 двустворных и 1 одностворная; дверей внутренних — 4 двустворных и 1 одностворная; иконостас длиною 11 аршин, высотою 11 аршин. Колокольня в 3 яруса общей высотою до верха карниза 32 аршина. Ближайшая к церкви чужая постройка — народное училище — находится в сквере — с восточной стороны на расстоянии 14 аршин».

протоиерей Константин Денисович Радзивинович
Протоиерей Константин Денисович Радзивинович

С 1915 г. настоятелем храма и одновременно благочинным Зембинского благочиния стал протоиерей Константин Денисович Радзивинович, рукоположенный в сан в 1908 г. В 1922 г. в Зембине власти изъяли из Свято-Михайловской церкви напрестольный серебряный крест. От имени верующих настоятель храма священник Константин Радзивинович просил вернуть его, взамен обещая безотлагательно возместить стоимость креста зерновым хлебом. Святыню не вернули, а благочинного взяли на заметку в ОГПУ как неблагонадежного.

Каких-либо документов, освещающих период существования Свято-Михайловской церкви 1920–1930-х гг., не сохранилось. Из рассказов старожилов Зембина известно, что официального Указа о закрытии церкви православная община не получала, но из-за постоянных угроз и арестов священников церкви, здание часто было закрыто. Несмотря на сложную социальную и политическую ситуацию конца 30-х гг. XX в., в храме продолжали совершаться венчания, крещения и т.д.

Летом 1932 г., в день празднования памяти святого пророка Иоанна Предтечи, Константин Радзивинович пригласил в Зембин служивших в соседних селах пастырей и после Божественной литургии совершил с ними крестный ход. После этого собравшиеся отцы отобедали у благочинного.

В апреле 1933 г. настоятеля храма святого Архангела Михаила протоиерея Константина Радзивиновича арестовали, предъявив обвинение в антисоветской агитации. Заседанием особой тройки от 19 июля отца Константина осудили на пять лет концлагеря, где он отбывал заключение на строительстве канала Москва — Волга.

Отец Константин вернулся из ссылки живым и в 1936 г. поселился в Могилеве, где служил в храмах города. После войны указом архиепископа Минского и Белорусского Василия протоиерей Константин Радзивинович был назначен настоятелем Трехсвятительского собора. В этом храме он служил с 1941 г., вселяя в сердца прихожан веру и надежду в трудные годы испытаний. В 1946 г. отца Константина назначили благочинным церквей Могилевской области.

В должности благочинного и настоятеля Трехсвятительской церкви протоиерей Константин Радзивинович был до 1956 г., пока не отошел в мир иной. О глубоком уважении людей к протоиерею Константину невольно свидетельствует уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Могилевской области БССР в своем дневнике, датированном 1953–1959 гг. В записях от 3 марта 1956 г. читаем: «Похороны настоятеля Трехсвятительской церкви Радзивиновича. Тело несли на кладбище духовенство и верующие на руках. Провожали 12 священников, 2 диакона. При выносе было тысячи четыре народа, и на кладбище провожали 2,5–3 тысячи. По словам протоиерея Г., “такого провода многолюдного и торжественного давно не видел Могилев”. На могилу возложили 9 венков».

Тогда же, в 1933 году, аресту подверглись и другие участники богослужения, прошедшего в Зембине, а именно: священник Иоанн Измер из церкви села Гать, священник Петр Ряжко из церкви села Гливин, священник Константин Семенюк из церкви села Корсаковичи. Наряду с ними были взяты под стражу прихожане: Лаврентий Максимович Продедович, Даниил Иванович Селицкий, Василий Миронович Решетник и Наталья Александровна Сикорская. Их приговорили к различным срокам заключения.

Потерпевшие за веру Христову

Измер Иоанн Георгиевич (1880–?). Родился в д. Ковбча Игуменского уезда Минской губернии. Из крестьянской семьи. Окончил Минскую духовную семинарию (1915). До 1904 г. — послушник Минского Свято-Духова монастыря. Выдержал экзамен на звание псаломщика. Служил в Свято-Троицкой церкви в д. Бытча Борисовского уезда. С 1908 г. преподавал в народном училище д. Кострица Борисовского уезда. В 1913 г. рукоположен в диаконы. Затем служил в Петро-Павловском кафедральном соборе в Минске. В 1915 г. посвящен в иерея. Назначен настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы в д. Гать (Швабовка) Борисовского уезда (теперь Логойский район). С 11 февраля 1933 г. (после закрытия церкви) — псаломщик Михайловской церкви д. Зембин. Арестован и приговорен коллегией ОГПУ за «антисоветскую деятельность» к трем годам лишения свободы. Этапирован в Дмитровский лагерь (Московская область). 29 ноября 1935 г. лагерной тройкой НКВД приговорен за «антисоветскую деятельность среди заключенных» к десяти годам лишения свободы. На родину вернулся в 1947–1948 гг. По некоторым сведениям принял монашеский постриг с именем Димитрий. Реабилитирован 31 мая 1989 г.

Селицкий Даниил Иванович (1870–?). Родился в д. Корсаковичи Борисовского уезда. Крестьянин-единоличник. В 1920‑х гг. — председатель церковного совета Спасо-Преображенского храма в родной деревне. Ко времени ареста — староста Михайловской церкви (?) в д. Зембин. Арестован 12 апреля 1933 г. Приговорен 19 июля 1933 г. коллегией ОГПУ «за антисоветскую агитацию» к трем годам высылки в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 31 мая 1989 г.

Станкевич Василий Адольфович (1864–1938). Родился в д. Зембин Борисовского уезда. Из крестьянской семьи.

Член церковного совета храма св. Андрея Юродивого в г. Борисове. Ко времени ареста — пенсионер, инвалид. Арестован 5 февраля 1938 г. в г. Борисове по адресу: ул. Советская, д. 130. Приговорен тройкой НКВД как «член контрреволюционной группы» и «за антисоветскую агитацию» к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Расстрелян. Реабилитирован 1 июня 1957 г.

Таранович Николай Васильевич (1860 — после 1933 г.).

Родился в д. Белое Пинского уезда Минской губернии. Окончил Минскую духовную семинарию (1885). С 1886 по 1933 г. проживал и служил в Борисовском уезде (районе). В 1886–1994 гг. — иерей Ильинской церкви в д. Мхерино, а с 1895 по 1933 г. — настоятель Покровской церкви в д. Ратутичи.

В 1933 г. был арестован за участие в общем богослужении, организованном в с. Зембин протоиереем Константином Радзивиновичем. Осужден на три года лишения свободы. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 25 августа 1989 г.

В нелегкое военное время пастырское послушание в оккупированном Зембине нес иерей Димитрий Флегонтович Знаменский, находившийся в Беларуси в ссылке. В ноябре 1942 г. отец Димитрий назначен на зембинский приход. На оккупированной территории он окормлял некоторые приходы Борисовского благочиния — Лошница, Дроздино, Ратутичи.

Иерей Димитрий Флегонтович Знаменский

Отец Димитрий  родился 20 октября (2 ноября — по новому стилю) 1899 г. в селе Черсево Меленковского уезда Владимирской губернии. В 1909–1914 гг. учился в Муромском духовном училище. Окончил четыре класса Владимирской духовной семинарии. В 1924 г. Димитрий вступил в церковный брак с девицей Ниной Павловной Побединской, дочерью умершего священника села Вача Муромского уезда Владимирской губернии. Рукоположен во диакона 16 марта 1924 г., во священника — 17 марта 1924 г. Евгением, епископом Муромским, в Москве. С 20 марта 1924-го по июнь 1930 г. отец Димитрий служил вторым священником церкви в селе Вача. В июне 1930 г. был осужден советской властью на год лишения свободы и четыре года ссылки. Где проходила ссылка и где находился отец Димитрий до 1941 г., неизвестно.

Только с 1941 г. вновь появляются документальные свидетельства о его жизни и служении. В 1941 г. отец Димитрий служил в Беларуси под юрисдикцией митрополита Пантелеймона (Рожновского), в непосредственном подчинении епископа Стефана (Севбо).

22 января 1942 г. его утвердили священником приходов Дроздино, Ратутичи, Лошницы Борисовского округа Минской епархии. В том же году отец Димитрий был назначен настоятелем церкви в селе Зембино, а 23 июня 1943 г. — настоятелем церкви села Велятичи Борисовского округа Минской епархии. Как долго прослужил отец Димитрий в упомянутых приходах, неизвестно, но в декабре 1944 г. он находился уже в Германии и был принят в клир Русской Православной Церкви Заграницей. Семья отца Димитрия, супруга и трое детей, осталась в Советском Союзе. С 29 декабря 1944 г. отец Димитрий получил благословение обслуживать восточных рабочих в районе Ганновер — Брауншвайг.

С 1945 г. обслуживал лагеря Лядэ, Меербек, Гамельн. В 1946 г. отец Димитрий удостоен сана протоиерея епископом Смоленским и Брянским Стефаном (Севбо). С 18 июня 1947 г. отец Димитрий служил настоятелем прихода при лагере «Колорадо» в Бургдорфе, недалеко от Ганновера. С июля 1950 г. — настоятель церкви Рождества Христова в Ганновере. Настоятель Покровской церкви при лагере перемещенных лиц (Ди-Пи) в г. Аугустдорфе (1955–1958). В сферу духовного окормления Ганноверского Христорождественского прихода при протоиерее Димитрии входили в разные годы приходы: святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Эрреле, преподобного Иова Почаевского в г. Хильдесхайме, Свято-Преображенской церкви при Беккгоф-Зидлюнге в Билефельде, прихода в Лемго-Детмольде. Обслуживал также общины в Аахене, Бонне, Дюссельдорфе. Часто совершал богослужения в Кельне. Митрофорный протоиерей. Член епархиального совета Германской епархии. Скончался 21 октября 1981 г. в Ганновере. Похоронен на русском кладбище в Висбадене рядом с могилой митрополита Серафима (Лядэ).

Несмотря на то, что в Зембине располагался гарнизон немцев, о. Димитрий смело выполнял свой пастырский долг. Еще живы люди, принявшие Таинство Святого Крещения в Зембинском храме. По воспоминаниям прихожанки храма в д. Дроздино, о. Димитрий хотел вернуться в г. Иваново к семье, откуда его сослали, но, видимо, побоявшись подставить под удар своих близких, выехал в 1944 г. из Зембина в Германию, где служил в клире РПЦЗ вплоть до смерти в 1981 г.

При наступлении войск Советской Армии немцы приспособили здание церкви и прилегавшую территорию под оборонительный пункт. Во время освободительных боев 1944-го Зембин был сильно разрушен, хотя стены церкви пострадали незначительно. После окончания войны Свято-Михайловский храм не был возвращен православным верующим, а приспособлен колхозом «Заря коммунизма» под склад для сельхозпродукции и молотилку, часть имущества Михайловского храма передана в действующую Сморковскую церковь.

Но самый большой урон храму нанесли, как ни странно, не в военное, а в мирное время. В 1965 г. снимался художественный фильм «Перекличка», где главные роли исполняли Никита Михалков, Евгений Стеблов, Татьяна Доронина и др. Согласно сценарию, танк, экипажем которого командовал молодой Михалков, на скорости должен был проломать алтарную стену и выбить засевших фашистов из храма. Но старинный кирпич не поддавался, и «тридцатьчетверка», как мячик, отскакивала от полутораметровых стен. Вскоре выход был найден, а на алтарь иллюзорного искусства принесена жертва реальной святыни. Алтарная стена взрывается и закладывается бутафорским кирпичом, после чего эффектные кадры врывающегося в храм танка и крушащего все на своем пути сняты. Эти вандальные сцены до сих пор не могут без слез смотреть зембинские старики. Некоторые их них были крещены в этой церкви, будучи детьми, исповедовались и причащались в ней.

Разрушенный в военные и послевоенные годы храм Архангела Михаила
Разрушенный в военные и послевоенные годы храм Архангела Михаила

После вандальского взрыва алтарной стены храм оставался полуразрушенным долгие годы. К эпохе бездуховности относятся надписи, сделанные “паломниками”-атеистами. Эти надписи и сегодня можно увидеть на стенах еще не отреставрированной его части: “Здесь был Вова. 1971 год…”»

В 1991 г. настоятелем прихода стал священник Александр Почепко, который возглавлял его до 1996 г.

Протоиерей Александр Почепко

Протаіерэй Аляксандр Пачопка нарадзіўся 11 студзеня 1963 г. у в. Гаспараўшчына Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Адукацыя вышэйшая. У 2001 г. скончыў Мінскую духоўную семінарыю (дыпломная праца — «Вобраз пастыра на прыкладзе служэння і творчасці протаіерэя Плакіда Янкоўскага»). Бакалаўр багаслоўя.

У 1990 г. — алтарнік Свята-Уваскрэсенскага сабора г. Барысава. З 1991 г. — дыякан, свяшчэннік, настаяцель царквы Святога Архангела Міхаіла ў в. Зембін Барысаўскага раёна. З 1993 г. — свяшчэннік Свята-Уваскрэсенскага сабора г. Барысава. З 1994 г. акармляў зняволеных калоніі станцыі Навасады Барысаўскага раёна. У 2010 г. — настаяцель царквы Святога Мікалая Цудатворца в. Вялікая Ухалода. З 2013 г. — па сумяшчальніцтве ў царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы в. Забашавічы.

Выступаў з пропаведзямі на Беларускім радыё. Член Біблейскай камісіі Беларускага Экзархата. З 2013 г. — удзельнік духоўна-асветніцкай экспедыцыі «Дарога да святыняў». З 2018 г. — у складзе камісіі па кананізацыі Барысаўскай епархіі. Выступае з пропаведдзю слова Божага ў воінскіх часцях Барысава. Прапаведуе на роднай мове.

Адраджэнне з руін / Росквіт веры

К началу ХХI в. Зембинская церковь представляла собой руины, заросшие деревьями. Первая попытка восстановления была предпринята новым священником храма Анатолием Лашкевичем, продолжил его дело настоятель Зембинской церкви (с 2009 года) отец Андрей Капульцевич. Молодой священнослужитель сумел привлечь к богоугодному делу добрых меценатов и благочестивых людей. Соработничество прихожан, жертвователей и настоятеля буквально вдохнуло новую жизнь в порушенную святыню.

Из воспоминаний митрофорного протоиерея Иоанна Мисеюка (в миру Иван Иванович), настоятеля Воскресенского собора города Борисова:

«…Когда я приехал в Борисов, здесь была только одна церковь. Постепенно появилась церковь в Зембине. Под руководством батюшки Анатолия Лашкевича начались работы по восстановлению разрушенного храма Архангела Михаила. Но денег не было, и они остановились. Только когда стал настоятелем отец Андрей Капульцевич, дело сдвинулось…».

Протоиерей Андрей Капульцевич
Протоиерей Андрей Капульцевич

Протоиерей Андрей Капульцевич настоятель прихода храма святого Архангела Михаила аг. Зембин Борисовского района. Секретарь епархиального управления с июля 2017г. по январь 2020г.

Родился 17 января 1971 г. в г. Борисове.

Образование светское: высшее, Белорусская государственная  политехническая академия, инженер-технолог (1991 г.), Академия управления при Президенте Республики Беларусь, менеджер-экономист (1994 г.).

Духовное образование: Московская духовная семинария (2015 г.).

Диакон с 2009 г., священник с 2009 г., настоятель прихода храма святого Архангела Михаила в аг. Зембин, по совместительству настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи д. Любча Борисовского района. Благодаря его усердию был восстановлен, разрушенный в годы Великой Отечественной войны, и особенно в 60-е годы, храм святого Архангела Михаила аг. Зембин.

С 2010 г. строительно-еставрационные работы вновь возобновились при активной помощи меценатов из Беларуси и России. «При разрушении храма местные жители спасали кто что мог и хранили у себя, а сейчас их потомки стали возвращать назад, — рассказал отец Андрей. — Вот медная риза старинной чеканки. А вот эта икона св. Иоасафа Белгородского была возвращена и реставрирована. На многих старинных литографиях можно увидеть даты: 1897, 1902…»

Отдельная озабоченность у прихожан Свято-Михайловского храма — это возвращение старинного приходского дома, отнятого у церкви после октябрьской революции 1917 года, в котором сейчас располагается детский сад. История храма святого Архангела Михаила в деревне Зембин еще не завершена, и каждый желающий может вписать в нее свою строку. В Библии сказано: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Еккл. 3, 5).

Собирайте сокровища на Небе

Добрые люди жертвуют не только деньги, но и работу: так, гранитный крест и мраморный престол для храма изготовил известный белорусский скульптор Константин Козел. Местные жители преклонного возраста, многие из которых были крещены в храме в 30-х годах прошлого столетия, случается, жертвуют на восстановление святыни значительную часть своей пенсии. В Библии сказано: собирайте для себя сокровища не на земле, а на Небе. Любая лепта деньгами, стройматериалами, трудом на восстановление храма и есть такие духовные сокровища.

Финансовую помощь на приобретение строительных материалов оказывал райисполком, а также ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «БелАЗ», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», СП «ФреБор» ООО, футбольный клуб «БАТЭ» и другие предприятия.

В 2014 г. закончилось восстановление храма в честь святого Архангела Михаила в д. Зембин. 16 ноября митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили чин освящения храма. Архипастырям сослужили секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинный Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило, настоятель храма иерей Андрей Капульцевич и духовенство Борисовского благочиния. За богослужением молились представители Борисовского районного исполнительного комитета и сельского совета. Богослужебные песнопения исполнил хор храма Рождества Христова города Борисова под управлением Елены Вербило.

За усердные труды по возрождению храма Патриарший Экзарх на малом входе возвел в сан протоиерея и наградил правом ношения наперсного креста настоятеля храма иерея Андрея Капульцевича, который и произнес проповедь перед Причастием.

В дар зембинскому храму была преподнесена икона Божией Матери «Всецарица».

Владыка Павел в 2014 году наградил генерального директора ОАО «БАТЭ» Анатолия Капского, председателя правления ООО «ФК БАТЭ», орденом святителя Кирилла Туровского I степени, одной из почетнейших наград Белорусской православной церкви, и Грамотой Патриаршего, а Дмитрия Николаевича Батракова — медалью святителя Кирилла Туровского.

[1] НИАБ. Фонд 136. Оп. 1. Д. 29232.